Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan TBMM’de Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi konuştu.

MHP’li Abdurrahman Başkan “Yapılan bu düzenleme ile devletimizin 2053 -2071 milli enerji ve maden politikasına katkı sağlayacak ve enerjide dışa bağımlığı sıfır noktasına getirmek için bir adım atmış olacağız” dedi.

Kanun teklifinin içeriği bakımından esasen enerji alanında elde edilecek bağımsızlığı, Türk ve Türkiye Yüzyılının temel gerekliliklerini içerdiğine dikkat çeken MHP’li Abdurrahman Başkan, “Asırlık ülkülerimize ulaşmak için devletimizin 2000’li yılların başından bu yana enerji konusunda ciddi mesai harcaması boşa değildir.

Türkiye, var olan yeraltı maden ve petrol zenginliklerini arayıp, keşfedip ve üretip ekonomiye kazandırmaya hızla devam etmektedir” diye konuştu.

Konuşmasının başında Erzincan’ın İliç ilçesinde maden bölgesinde toprak kaymasının ardından yaşanan göçükle ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden MHP’li Abdurrahman Başkan, maden kazası ile ilgili kurulan ve bugün ikinci toplantısını gerçekleştiren araştırma komisyonunun elim kazayı tüm yönleri ile araştıracağından herkesin emin olmasını istedi.

Maden Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, özetle şunları söyledi:

HEDEF ENERJİ İHRAÇ EDEN TÜRKİYE

“Türkiye, var olan yeraltı maden ve petrol zenginliklerini arayıp, keşfedip ve üretip ekonomiye kazandırmaya hızla devam etmektedir.

Bu kararlı ve istikrarlı mücadele; vatandaşlarımızın hidrokarbon kaynaklarımızdan sürekli ve ucuz bir şekilde yararlanmasına zemin hazırlamaktadır.

Hiç şüphe yok ki; rezervlerden elde edilen girdilerle enerji ithalatı kaynaklı cari açığın azaltılması ve gelecekte enerji ihraç eden ülke konumuna gelmemizin de temelleri atılmaktadır.

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi; Maden Kanunu, Kıyı Kanunu, Elektrik Piyasası ve Doğalgaz Piyasası Kanunları ile yine Enerji Verimliliğine ilişkin ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına ilişkin kanunlar ve son olarak Nükleer Düzenleme Kanunda değişiklik öngören enerji alanındaki bir takım hususlarda düzenlemeler içermektedir.dedi

Related Articles

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir