Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını Belediye Başkanı Burcu Köksal yaptı.

Bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunduğu toplantıda Meclis Başkanvekilleri, Meclis Kâtip Üyelikleri, Belediye Encümen Üyeleri, Plan Bütçe Komisyonu, Bayındırlık ve İmar Komisyonu, 

Trafik Komisyonu Üyeleri, Gençlik Spor Eğitim ve Kültür Komisyonu Üyeliklerinin seçimleri yapıldı.

Meclis 1. Başkanvekili: Mehmet Kemal DEMİRKIRKAN, Meclis 2. Başkanvekili: Gökhan GÜNAL, Meclis Asil Kâtip Üyeleri: Derya PALALI, Mine AYÖZEN, Meclis Yedek Kâtip Üyeleri: Yasin Bayram YILDIRIM, Ali TUNÇ,

Daimî Encümen Üyeleri: Mustafa KARANFİL, Ramazan AKGÖZ, Ayşe Dudu GÖKTAŞ, Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri: Mehmet ARGADAL, Hüseyin ZENGİN, Ahmet AKKENT, Ferda ERTÜRK

Bayındırlık İmar Komisyonu Üyeleri: Şevket ÖNER, Mustafa KARANFİL, Emine Emel SARLIK, Tahsin AYDIN Trafik Komisyonu Üyeleri: Bekir LAFCI, İbrahim MEYDANOĞLU, Ömer ELÇİ, İhsan ŞENGÜL

Gençlik Spor Eğitim ve Kültür Komisyonu Üyeleri: Mustafa KADEM, Nazife LAFCI, Yasin Bayram YILDIRIM, Muhammet Ali MÜHSÜRLER

BİRLİK ÜYELERİ BELİRLENDİ

Seçimlerin ardından Belediye 2023 Yılı faaliyet raporu görüşüldü, Denetim Komisyonu Raporu hakkında Meclise bilgi verildi.  

Belediyenin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği Meclisinde Belediyeyi temsilen Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın doğal üye, Meclis Üyeleri arasından Ayşe Dudu Göktaş asil, Gökhan Günal’ın yedek üye seçilmesine karar verildi.

Belediyenin üyesi olduğu Çevre Hizmetleri Birliği Meclisinde Belediyeyi temsilen Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın doğal üye; Meclis Üyeleri arasından Ramazan Akgöz, Necati Sarı, Celalettin Ayvalı, asil, Murat Karaalp Hüseyin Zengin, Mine Ayözen’in yedek üye seçilmesine karar verildi.

Belediyenin üyesi olduğu Atık Su Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliğinde Belediyeyi temsilen Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın doğal üye, Meclis Üyeleri arasından Mustafa Karanfil,  Mehmet Kemal Demirkırkan, Mevlüt Varol, Mustafa Kadem, Gökhan Günal, asil, Ayşe Dudu Göktaş, Celalettin Ayvalı, İbrahim Meydanoğlu, Hüseyin Zengin, Necati Sarı, yedek üye seçilmesine karar verildi.

Belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliğinde Belediyeyi temsilen Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın doğal üye; Meclis Üyeleri arasından Ömer Elçi, Nazife Lafcı asil, Yasin Bayram Yıldırım yedek üye seçilmesine karar verildi.

Belediyenin üyesi olduğu Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Altyapı Hizmet Birliğinde (Ömer-Gecek) Belediyeyi temsilen Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın doğal üye, Meclis Üyeleri arasından Emine Emel Sarlık, İbrahim Meydanoğlu, Bekir Lafcı, Mehmet Argadal, asil Gökhan Günal, Mustafa Kadem, Celalettin Ayvalı, Murat Karaalp yedek üye seçilmesine karar verildi.

Afyonkarahisar Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde belediyeyi temsil edecek Şevket Öner, Ahmet Akkent, Hüseyin Zengin, Asil üye, Celalettin Ayvalı, Mustafa Kadem, Necati Sarı yedek üye seçilmesine karar verildi. 

Üyesi oldunan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine Belediyeyi temsilen Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın doğal üye; Meclis Üyeleri arasından Ali Tunç, Derya Palalı,  asil üye Murat Karaalp yedek üye seçilmesine karar verildi.

İlimiz Kocatepe ve Tınaztepe Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından yapılacak gayrimenkul satışları ile ilgili olarak Gayrimenkul Satış Komisyonunda Belediyeyi temsilen 2024-2025 yıllarında görev yapmak üzere meclis üyelerden Gökhan Günal’ın seçilmesi hakkındaki teklif oy birliği ile kabul edildi.

Belediyenin kuruluşunda bulunduğu O.S.B, Teknoloji Gelişme Bölgeleri ve belediyenin pay sahibi olduğu şirketlerin genel kurullarında Belediyeyi temsilen görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı yetki verildi.

MECLİS TATİL YAPMAYACAK

Belediye Meclisi’nin tatil yapmaması kararlaştırılırken, Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla canlı yayınla kayda alınması hakkındaki teklif oy birliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesi gereğince ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti hakkında teklifin de oy birliği ile kabul edildiği toplantıda Belediyenin sınırları içerisinde nikâh akdini gerçekleştiren çiftlerimize o günün anısına verilmek üzere kalem seti ve Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden ve yeni doğum yapan her aileye içinde zıbın takımı, günlük bakım ürünleri (şampuan, bebe losyonu, ıslak mendil, çıngırak, biberon, çanta v.b.)  bulunan hediye seti paketi verilmesi kararlaştırıldı.

Belediye ile yetkili memur sendikası ile görüşme yapılması, Sosyal Denge Sözleşmesi metni imzalaması için Belediye Başkanı Burcu Köksal’a yetki verilirken, yine belediye ile diğer kurum kuruluşlarla, kamu kurumu nitelikli meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, meslek odaları ile yapılacak olan hizmet protokolleri için sözleşme yapmaya ve iptal etmeye Belediye Başkanı Burcu Köksal’a yetki verilmesi hakkındaki teklif kabul edildi.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İÇİN BİRİM OLUŞTURULDU

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü altında Şehit ve Gazi Yakınları Birimi oluşturulması hakkında teklifinde kabul edildiği toplantıda belediyemizde münhal bulunan Belediye Başkan Yardımcılığı kadrolarına Ömer YILDIZ ve Erkan UYSAL’ın atandıkları hakkında Belediye Başkanımız Burcu Köksal tarafından bilgi verildi.

SUYA YÜZDE 5 İNDİRİM

Belediye Başkanı Burcu Köksal, suya yüzde 5 indirim yapma önerisini meclise sundu. Başkanının bu önerisi meclisin oy birliği ile aldığı kararla kabul edildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN İLK ADIM

Belediye Meclisi ayrıca Kentsel Dönüşüm ve Uzlaştırma Birimi oluşturulmasına karar verdi.  Toplantıda gelecek oturumun 2 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 18.30’da yapılması oy birliği ile kabul edildi.

#Afyonkarahisar #BelediyeMeclisi #Kararlar #Hizmetler #Yönetim

Related Articles

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir