Türkiye’de özellikle son yıllarda konutlardaki arz yetersizliği ve enflasyondaki hızlı yükseliş, kira fiyatlarının katlanarak artmasına sebep olduğu için ev sahipleri ve kiracılar mahkemelerde karşı karşıya gelmeye başladı.

Bu uyuşmazlık sebebiyle artan dava sayıları ise mahkemelerde ciddi yoğunlukların yaşanmasına yol açtı.

Arabuluculuk Sistemi ve Kira Anlaşmazlıkları

1 Eylül 2023’ten itibaren kira davalarında önce arabulucuya başvurma şartının getirilmesi, dava sayılarını azaltmayı ve süreci hızlandırmayı amaçlıyordu. 

Anadolu illerindeki kira anlaşmazlıklarının yaklaşık yüzde 60’ı bu sistemle çözülürken, büyük şehirlerde bu oran yüzde 20’lerde kaldı.

KEP İle Güvenli İletişim

Anlaşmazlıkların hızla çözülmesi için dijital iletişim yöntemleri de önem kazanıyor. 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), taraflar arasındaki iletişimi %100 yasal güvence altına alıyor. 

KEP, ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynuyor.

Güvenli ve Hızlı Çözüm Yolu

KEP, posta göndericisi ve alıcısının kimliklerinin net bir şekilde belli olduğu, iletinin içeriği ve zamanında herhangi bir değişikliğin yapılamadığı, hukuki geçerliliğe sahip olan bir elektronik posta hizmetidir. 

Bu özellikleriyle KEP, anlaşmazlıkların çözümünde güvenli ve hızlı bir iletişim aracı olarak öne çıkıyor.

Kira anlaşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk sistemi ve KEP kullanımı, hem tarafların haklarını korumada hem de dava süreçlerini hızlandırmada önemli bir rol oynuyor.

#Arabuluculuk #KEP #KiraAnlaşmazlıkları #HızlıÇözüm #Güvenliİletişim

Related Articles

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir